Добавить в избранное Домой  Контакты  Карта сайта 
 • Изучение испанского языка по Скайпу
 • Объявления
 • Фотографии Испании
 • Словарь
 • Форум
 • Туризм в Испании
 • Пользовательского поиска
  Публикации

  Чим Вам можуть допомогти консульськi установи України за кордоном

  Чим Вам можуть допомогти консульськi установи України за кордоном

  Одним із основних завдань консульських установ України є захист прав та iнтересiв України, її громадян та юридичних осiб, а також вiдновлення порушених прав.

  Держава постiйно пiклується за кожного громадянина України i через свої консульськi установи вживає заходiв для того, щоб громадяни України користувалися в повному обсязi всiма правами, наданими їм законодавством країни, де вони перебувають тимчасово або постiйно.

  Згiдно з Консульським статутом України, консул вживає заходiв, щоб громадяни України дiйсно користувалися тими правами, якi належать їм за законами держави перебування i мiжнародними договорами.

  Необхiдно пам’ятати, що пiд час перебування за кордоном кожний громадянин України зобов’язаний неухильно дотримуватися законодавства країни перебування.

  Консул може поiнформувати про особливостi законодавства країни перебування, надати консультативну допомогу з питань зносин з офiцiйними установами консульського округу.

  Консул може надати громадянину України, в разi захворювання, адреси та номери телефонiв мiсцевих лiкарень та, за бажанням громадянина, повiдомити про це його рiдних.

  Якщо з громадянином України трапилась надзвичайна подія, йому необхідно термiново iнформувати про це консульську установу України в державi перебування.

  У випадку арешту громадянина України, він має право звернутися до органiв полiцiї з вимогою повiдомити про свій арешт консула України, який вживає заходiв, щоб вiдносно громадян України, заарештованих, ув’язнених, затриманих за пiдозрою у вчиненнi злочину чи пiдданих iншим заходам судового або адмiнiстративного впливу, взятих пiд варту, було дотримано у повному обсязi положення законодавства держави перебування та щоб їх утримували в умовах, якi вiдповiдають вимогам гiгiєни та санiтарiї.

  На прохання громадянина консул може також зв’язатися з його родиною

  На даний час запроваджено спрощений порядок повернення в Україну громадян, якi стали жертвами злочинiв, пов’язаних з торгiвлею людьми, сексуальною та iншою експлуатацiєю. У разi втрати паспортiв консульськi установи України у стислi термiни вирiшують безпосередньо з вiддiлами громадянства, паспортної та імміграційної служби МВС України питання пiдтвердження особи громадянина з метою подальшого документування його закордонною установою свідоцтвом на повернення в Україну.

  Існують також домовленостi з Мiжнародною органiзацiєю з мiграцiї про взаємодiю у допомозi жертвам торгiвлi людьми i сексуальної експлуатацiї та у поверненнi українських громадян на Батькiвщину. Телефони представництва МОМ у м.Київ: (380)44/490-56-80, (380)44/490-56-81, (380)44/490-56-82, (380)44/490-56-84

  У разi смертi громадянина України за кордоном Посольство повiдомляє про це рiдних померлого та надає їм сприяння в оформленнi всiх необхiдних супровiдних документiв та виконанні необхiдних формальностей, пов’язаних з транспортуванням труни з тілом чи урни з прахом в Україну. Також дипломатична установа України за кордоном з’ясує можливість відшкодування вартості ритуальних послуг родичам померлого громадянина України страховою компанією, що оформлювала страховий поліс, або особою, яка надавала запрошення до країни перебування. Наявність відповідно оформленого страхового полісу значно полегшує вирішення згаданого вище комплексу питань. У разі відсутності у родичів померлого коштів для сплати вартості ритуальних послуг, слід виходити з необхідності пошуку іншого можливого джерела фінансування (шляхом звернення до обласної державної адміністрації України, благодійних організацій, фондів та ін.). Слід також зазначити, що родичі або близькі померлого мають надіслати до Управління консульської служби МЗС України нотаріально засвідчену заяву найближчої за ступенем рідства особи, в якій має бути висловлене її волевиявлення щодо прийнятного способу та місця поховання небіжчика.

  УВАГА! Консульські установи та посадові особи не можуть виконувати функції адвокатів, юридичних консультантів, туристичних агентів, перекладачів тощо, не надають матеріальну допомогу, не видають гроші в борг, не сплачують готельнi та iншi рахунки, i у разі порушення законів країни перебування консул не може звільнити Вас від вiдповiдальностi. Слід пам’ятати, що консул не вповноважений надавати послуги щодо Вашого працевлаштування, отримання дозволу на проживання чи іноземного громадянства.

  За законодавством України, iнформацiя, яку Ви надаєте Посольству, є конфiденцiйною. Посольство може її оприлюднити тiльки за Вашої згоди i тiльки особам, яким Ви дали на це повноваження.

  Порядок звернення громадян України до консульських установ України за кордоном по допомогу

  Кожний громадянин України, який перебуває за кордоном, може звернутися до консульської установи України по допомогу. Це можна зробити таким чином:

  • зателефонувати до консула особисто або до будь-якого спiвробiтника консульської установи України, чи передати iнформацiю через третю особу, гуманiтарну органiзацiю;

  • особисто прийти на консульський прийом;

  • звернутися факсом чи поштою. У зверненнi має бути зазначено прiзвище, iм’я, по батьковi, мiсце проживання громадянина, контактний телефон (факс), громадянство та викладено, по можливостi, детально, суть проблеми. Зазначене звернення повинно бути пiдписано заявником iз зазначенням дати;

  • направити своє звернення електронним зв’язком на адресу консульства;

  • звернутись до будь-якої офiцiйної установи або ж до неурядової правозахисної органiзацiї з проханням передати вiдповiдну iнформацiю консулу України.

  Рекомендацiї Управління консульської служби

  1. Пiд час пiдготовки до виїзду за кордон радимо вивчити наявнi вiдомостi щодо країни, в яку плануєте їхати, умови перебування в нiй, її законодавство.

  2. При виїздi за кордон, бажано мати при собі також фотокопії сторінок внутрiшнього паспорту, що у разi Вашого звернення до консула з приводу втрати закордонного паспорта значно прискорить оформлення необхiдних документiв для повернення в Україну.

  3. Пiсля прибуття до мiсця Вашого тимчасового (понад 3 місяців) чи постійного проживання за кордоном зареєструйтесь в консульському вiддiлi Посольства або в консульствi України. Постановка на консульський облiк (реєстрацiя) не є обов’язковою, однак вона допоможе консулу:

  зв’язатися з Вами у випадку, якщо Вас термiново будуть розшукувати члени Вашої сiм’ї в Українi, щоб передати Вам повiдомлення про надзвича йну подію;

  надати Вам допомогу у разі виникнення надзвичайних подiй у країнi перебування (землетрус, заворушення, війна тощо);

  значно спростити процедуру оформлення Вам, у разi необхiдностi, документiв на повернення в Україну.

  4. Неухильно дотримуватися строків перебування за кордоном: виїхати з країни до закінчення терміну дії візи, а у разі неможливості, завчасно звернутися до компетентних органів країни перебування щодо продовження термінів її дії.

  В разi затримання чи обмеження Вашої свободи у будь-якiй формi вимагайте невiдкладної зустрiчi з консулом України.

  ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ! Злочин проти Вас легше попереджати, нiж виправляти.

  Якщо Вам пропонують "привабливу" роботу за кордоном (танцівницею, офiцiанткою в барi чи ресторанi, гувернанткою тощо), Ви можете стати об’єктом уваги злочинцiв, якi займаються торгiвлею людьми. Відсутність знань про країну, умови перебування та працевлаштування в ній не повинна спонукати Вас довіряти свою долю сумнівним посередницьким структурам, які заробляють на "перепродажу" робочої сили закордонним замовникам.

  Пам’ятайте: консульські установи України за кордоном завжди допоможуть Вам вибрати належні правові шляхи вирішення проблем, що виникли під час перебування за кордоном.

  Автор:  Проект SPAIN.COM.UA
  Источник:  Управління консульської служби МЗС України

  22.01.2006
  info
  Обмен кнопками
   
  Правовая информация Авторские права Политика конфиденциальности